.

.

Κόρινθος dello sport

Κόρινθος dello sport
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

.

GREEKRADIO WEB CHANNEL-Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΩΝ! -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΣΑΣ! - ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6942 642 200 E-MAIL:GRWEBCHANNEL@GMAIL.COM

ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ...
Μεγάλες επιβαρύνσεις, δυσανάλογες με τις μελλοντικές συντάξεις, φέρνει για χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους ο  νόμος  που εισάγει ενιαίους κανόνες για μισθωτούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες.
Η εισφορά για κύρια σύνταξη ορίζεται σε 20% και επιμερίζεται σε 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών, με εξαίρεση τις έκτακτες παροχές, λόγω γάμου, γεννήσεων τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.
Από 1η Ιανουαρίου 2017, το ίδιο θα ισχύσει για δημόσιους υπαλλήλους, με αποτέλεσμα οι εισφορές τους να αυξηθούν. Το 20% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος τους θα πληρώνουν για κύρια σύνταξη και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες, με μεταβατικές όμως, περιόδους και κάποιες εκπτώσεις.
Σωρευτικά οι αυτοαπασχολούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν – χωρίς τις εκπτώσεις – το 37,95% του εισοδήματος τους για σύνταξη, επικούρηση, υγεία και εφάπαξ.Μικρή μεταβατική περίοδος με σημαντικές εκπτώσεις προβλέπεται για γιατρούς, δικηγόρους και μηχανικούς.
Το σύνολο των εισφορών τους θα απομειώνεται από 5% (εισοδήματα 57.000 – 58.000) μέχρι και 50% (εισοδήματα 7.0333 – 13.000) με ελάχιστη καταβολή τα 586 ευρώ το μήνα.
Οι εκπτώσεις θα ισχύσουν και για τους νέους – κάτω της πενταετίας -, αρκεί να έχουν εισόδημα άνω των 4.922 ευρώ. Πρόκειται για τους νέους επιστήμονες που θα πληρώνουν εισφορά 14% για τα πρώτα δύο χρόνια υπαγωγής στην ασφάλιση και 17% για τα επόμενα τρία, υπό την προϋπόθεση ότι στο μέλλον, η “οφειλή” αυτή θα εξοφληθεί.Η εξόφληση θα γίνεται κατά 1/5 κατ' έτος, όταν το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του επαγγελματία υπερβαίνει τα 18.000 ευρώ.
Μεγάλες ανατροπές έρχονται όμως και για τους απασχολούμενους με μπλοκάκι καθώς για παράλληλη απασχόληση (μισθωτή και αυτοαπασχολούμενη) ο εργαζόμενος θα πληρώνει διπλές εισφορές. Ειδική πρόνοια προβλέπεται για όσους αμείβονται μ΄νο με δελτίο παροχής και απασχολούνται σε έως και δύο εργοδότες, καθώς ο νόμος ορίζει ότι θα ασφαλίζονται ως μισθωτοί, ήτοι το 13,67% θα το πληρώνει ο εργοδότης. Αυτό που δεν ορίζεται είναι ότι η εισφορά αυτή θα είναι επιπλέον του εισοδήματος που λαμβάνει ο εργαζόμενος, καθώς οι ειδικοί εκτιμούν ότι, τελικά, το κόστος θα κληθεί να το καλύψει εξ ολοκλήρου ο ασφαλισμένος.
Αυξήσεις εισφορών έρχονται και για τους ήδη συνταξιούχους καθώς ο νόμος ορίζει ότι η εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ θα επιβάλλεται στο άθροισμα των συντάξεων. Χαμένοι και οι συνταξιούχοι που εργάζονται, καθώς θα πληρώνουν εισφορά και ως συνταξιούχοι και ως εργαζόμενοι.