.

GREEKRADIO WEB CHANNEL...ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :6942 642 200 E-MAIL:GRWEBCHANNEL@GMAIL.COM

ΑΚΟΥΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Φωτό:Ανησυχία των λουομένων από θαλάσσιο σκι στη λίμνη Βουλιαγμένης!

Το τελευταίο διάστημα θαλάσσια σπορ δραστηριοποιούνται στη Λίμνη Βουλιαγμένης!
Οι λουόμενοι ανησυχούν για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας λόγω του ότι οι ελιγμοί και η 
προσέγγιση των σκαφών μπορούν να τους  θέσουν σε κίνδυνο! Σύντομα ανακαλύπτουν ότι το κολύμπι στα βαθιά μπορεί να αποδειχθεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σπορ...Τι λένε όμως οι κείμενες διατάξεις?

Οι χειριστές ταχύπλοων σκαφών: α) Απαγορεύουν την επιβίβαση σε αυτά ατόμων, τα οποία δε γνωρίζουν κολύμβηση ή ατόμων, που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, β) απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων των οποίων ο αριθμός είναι μεγαλύτερος του επιτρεπόμενου, γ) απαγορεύουν στους επιβαίνοντες να στέκονται όρθιοι ή να κάθονται πάνω στην κουπαστή του σκάφους, δ) χειρίζονται το σκάφος με μεγάλη προσοχή και αποφεύγουν τους επικίνδυνους ελιγμούς, ε) φέρουν επί του σκάφους τις άδειες εκτέλεσης πλόων και ικανότητας χειριστή, τις οποίες πρέπει να επιδεικνύουν κάθε φορά που το αιτείται αρμόδιο στέλεχος της Λιμενικής Αρχής, στ) φέρουν επί του σκάφους τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του, εφόδια (σωστικά, πυροσβεστικά μέσακ.λπ.), τα οποία πρέπει να είναι πρόσφορα για άμεση χρήση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία αυτή, ζ) εφαρμόζουν τις διαταγές και οδηγίες των Λιμενικών Αρχών σχετικά με την αγκυροβολιά, μεθόρμιση ή απαγόρευση κίνησης για ειδικούς λόγους των σκαφών τους σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή συγκεκριμένες ώρες κοινής ησυχίας.

Σε περίπτωση που ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους γίνει υπαίτιος ατυχήματος σε βάρος άλλου σκάφους ή ατόμου είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στον τόπο του ατυχήματος και να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στον παθόντα ή στους παθόντες. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να αναφέρει άμεσα στη Λιμενική Αρχή το ατύχημα.  Η κυκλοφορία/πλεύση του ταχύπλοου σκάφους, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξειςτου παρόντος Κανονισμού απαγορεύεται: α) σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων. β) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές, οιοποίες δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες, γ) με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων απότην ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι σε κάθε περίπτωση.  Οι ιδιοκτήτες ταχύπλοων σκαφών οφείλουν να: α) φροντίζουν για την καλή συντήρηση και ευπρεπή εμφάνιση των σκαφών τους, β) έχουν γράψει στις παρειές των σκαφών τους, το όνομα, το λιμένα και τον αριθμό λεμβολόγησης -εγγραφής, γ) φροντίζουν για τον εφοδιασμό από τη Λιμενική Αρχή με άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους, που ανανεώνεται κανονικά. Η άδεια αυτή οφείλει να βρίσκεται στο σκάφος και επιδεικνύεται κάθε φορά που το αιτηθείστέλεχος των Λιμενικών Αρχών, δ) απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση των σκαφών τους από άτομα, που δεν έχουν άδεια ικανότητας χειριστή ταχύπλοου σκάφους καθώς και από άτομα, τα οποία βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικώνουσιών, ε) έχουν εφοδιάσει τα σκάφη τους με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους εφόδια (σωστικά, πυροσβεστικά μέσα κλπ), πρόσφορα για άμεση χρήση (σε καλή κατάσταση και όχι ληγμένα), στ) φροντίζουν για την επιθεώρηση των σκαφών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  Στην περίπτωση εκμίσθωσης ταχυπλόου σκάφους ο εκμισθωτής και ο χειριστής αυτού έχουν υποχρέωση να τηρούν τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφωντου παρόντος άρθρου. Επιπρόσθετα, η εκμίσθωση ταχύπλοου σκάφους απαγορεύεται: α) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. β) πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. γ) όταν παρουσιάζονται βλάβες ή διακοπές λειτουργίας της μηχανής του.  Η εκκίνηση και επιστροφή από και προς την ακτή του εκμισθούμενου ταχύπλοου σκάφους επιτρέπεται, εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου δίαυλου και το σκάφος δεν αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, που δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην ανωτέρω παράγραφο 3. 3. Κλείνοντας, σας υπενθυμίζουμε πως η καθαριότητα των ακτών και των θαλασσών μας, τις οποίες έχουμε δανειστεί απ’ τις μελλοντικές γενεές, πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας όλων μας. Για περαιτέρω ενημέρωση, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική σελίδα του Λιμενικού Σώματος (www.hcg.gr) και την ιστοσελίδα www.safewatersports.gr.